Karhujaosto

Pohjan Karhukoirayhdistyksen karhujaosto on perustettu vuonna 2006. Nimensä mukaisesti sen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää rodun karhunhaukkuominaisuuksia.

Karhujaosto toimii Pohjan Karhukoirayhdistyksen hallituksen alaisuudessa. Jaosto on vuosien ajan kerännyt tietoa karhua haukkuvista koirista. Tietoa on jaettu rotujärjestön jalostusneuvontaan sekä kasvattajille ja karhua koiralla metsästäville. Merkittävin hanke jaoston historiassa on Karhunmetsästyskirjan tuottaminen. Jaoston toimihenkilöt ovat järjestäneet myös monia karhunpyyntikursseja eripuolilla Suomea.

Karhujaoston toimintaa on tarkoitus kehittää jatkossakin. Jaosto pyrkii keräämään lisää tietoa karhua haukkuvista koirista ja ja seuraamaan karjalankarhukoiran luonteen kehitystä entistä tarkemmin.